επικοινωνία

Κ.Α.Α. Κ 16-18, Ι 15, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ. 18233
ΤΗΛ.: 210 4812915 – FAX: 210 4830151
Κιν.: 6974523717
e-mail: mixelisp@gmail.com, site: www.michelis.gr